Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji us³ug i zapewnienia wysokiej jako¶ci us³ug. Szczegó³owe informacje o celu przechowywania tych informacji oraz sposobie zarz±dzania ciasteczkami s± dostêpne w Polityce plików Cookies. x
Über uns Produkte Kontakt Geschäft

Kontakt

Wir laden zur unseren Kürscherwerkstatt ein:

PPHU Piêtaszek
El¿bieta i Stanis³aw Piêta
ul. Jana z Kolna 14
75-204 Koszalin
tel. 94 342 06 15


Mit uns können Sie auch mit Hilfe von dem Formular Kontakt aufnehmen: